OM OSS

Dan Eriksen

Daglig Leder

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører.
Har jobbet som revisor i 12 år og har allsidigerfaring fra mange typer virksomheter.

Katia Fernandez

Regnskapskonsulent og Rådgiver

Har Master i Administrasjon og har jobbet som revisor, regnskapsfører og coach.

LØSNINGER

Vi benytter moderne dataløsninger og tilrettelegger disse slik at kundene våre kan etablere smidige og fleksible rutiner innen regnskap og økonomistyring

DUETT

Er utviklet av Daldata AS som har lang erfaring med regnskapsbransjen. Duett svært effektiv og rasjonell. Disse systemene gir muligheter for integrasjon med kundens systemer. Gjennom dette programmet kan vi tilby:

  • Regnskapsføring
  • Prosjektregnskap
  • Lønn
  • Fakturering
  • Remittering (betaling av fakturaer)
  • Skanning og elektronisk dokumentflyt

Duett er programvare for å skanne, lagre og distribuere bilag og dokument elektronisk. For kundene betyr dette at regnskapstall og bilag er tilgjengelig via internett. I tillegg kan du selv skanne inn bilag og overføre dem elektronisk til regnskapsfører.

Duett inneholder også funksjonalitet for elektronisk attestering. Tidsforbruk til attestering forblir ofte skjulte kostnader for en bedrift. En forenkling gir mange goder med målbare effekter.

Duetts programvare tilfredsstiller til enhver tid gjeldende lover og regler.


Mer http://video.duett.no/MinSideReklame/

http://daldata.no/2341.1661.Okonomisystemet-Duett-...


Finale årsoppgjør
Med FINALE Årsoppgjør utarbeides ligningsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregisteroppgaver.

FINALE Årsoppgjør Inneholder elektronisk innsendelse av aksjonærregisteroppgaver, ligningsoppgaver og årsregnskaper til Skatteetaten og Regnskapsregisteret via Altinn-portalen.

Finale skatt
Finale Skatt benyttes til utarbeidelse av selvangivelser og andre relaterte ligningsskjemaer for personlig næringsdrivende.

Programmet beregner i tillegg skatt for personlig næringsdrivende og andre personlige skattytere. Finale Skatt er tett integrert med Finale Årsoppgjør.